Fforwm

Rhannu:
Hysbysiadau
Clirio'r holl

[Datrys] Kalimba Stimmen / Sut i diwnio Kalimba?

   RSS

1
Dechreuwr pwnc

Does gen i ddim syniad sut i diwnio kalimba.

Gwyliais sawl tiwtorial a doedd gen i ddim syniad o hyd oherwydd roedd fy nodiadau ar y kalimba yn wahanol iawn i'r hyn a ddangoswyd yn y fideo ac ni allwn drin y nodiadau eraill ar y tiwniwr / ap.

Ni allaf newid fy kalimba i chwarae cân benodol chwaith. Byddwn yn hapus pe bai rhywun yn gallu egluro hyn i mi a rhoi ychydig o wers breifat imi.

Nid wyf yn gwybod yn union sut mae'r fforwm hwn yn gweithio, felly byddwn yn hapus pe bai rhywun yn anfon neges neu neges ataf trwy Instagram: http.lixx

1 Ateb
2

@ http-lixx - gwiriwch hyn os gwelwch yn dda

Perchennog Kalimbera.com ac KalimbaForum.com

Rhannu: